مجموعه فنی تهران نشت یاب دارای تکنسین مجرب که از سال 1370 به به کلیه مناطق تهران وحومه خدمات تشخیص ترکیدگی لوله__لوله کشی آب،شوفاز،فاضلاب _ رفع نم سرویس های بهداشتی_کلیه کارهای بنایی _ تعمیرات و بازسازی و....... ارائه می کند.